June 27, 2019

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อตัวเชื่อมแผงแซนด์วิชที่ดี​

แผงแซนด์วิชประกอบไปด้วยวัสดุของผิว และแกนกลางซึ่งสามารถถูกยึดติดกันได้ด้วยตัวเชื่อม ซึ่งมักจะถูกใช้ในการทำพื้นเครื่องบิน เพดาน ผนังห้องครัว ห้องน้ำ และห้องเก็บของ ในกระบวนการผลิตแผงแซนด์วิชใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในการใช้ตัวยึดติดสำหรับคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ในกระบวนการสร้างแผงแซนด์วิชชนิดแกนกลางที่เป็นรวงผึ้ง ตัวเชื่อมแบบ epoxy (เหลว/กาว) และกาวฟิล์มจะใช้สำหรับการบิน และอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ เรือดำน้ำ บริษัทเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ การเลือกตัวเชื่อมที่ดีสำหรับโครงสร้างการใช้งานเฉพาะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผลลัพธ์ที่ไม่ดี ค่าใช้จ่ายที่สูง น้ำหนักที่มากเกินความจำเป็น หรือการปรับแต่งทางวิศวกรรมที่มากเกินไปอาจจะทำให้ล้มเหลวได้ในที่สุด เพื่อที่จะปกป้องแต่ละกระบวนการโดยการเลือกตัวเชื่อมที่ถูกต้อง ระบบหลายระบบที่มีคุณสมบัติมากมายทั้งความหนืด ทิโซทรอปิก กระบวนการ และระยะเวลาถูกคิดค้นขึ้นมาจากหลายบริษัท

ในการเลือกผิวที่เหมาะสมสำหรับตัวเชื่อมกับแผงแซนด์วิช สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกคุณสมบัติทางเคมีของตัวเชื่อมคือ ความแข็งแรงของพันธะกับผิว ควรระลึกไว้เสมอว่าความแข็งแรงขึ้นอยู่กับความหนาของแกนกลาง ความเหนียวของตัวเชื่อม ทิศทางการลอก ชนิดของพื้นผิวที่เตรียม และอื่น ๆ หากต้องการใช้งานที่มีความแข็งแรงสูงสามารถตัดตัวเชื่อมแบบเทอร์โมพลาสติกไปได้เลย ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงจะแนบผิวหน้าส่วนบน และล่างเข้ากับวัสดุของแกนกลางตามความหลากหลายของรูปทรง/รูปร่าง/ส่วนโค้ง

ตัวชี้วัดเฉพาะของกระบวนการผลิตสำหรับวัสดุที่เลือกถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ มันจะช่วยทำให้รูปร่างออกมาดูดี และเกิดกระบวนการทำซ้ำได้โดยเลือกใช้คุณสมบัติทางเคมีของตัวเชื่อมที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในการกระบวนการผลิตของวัสดุอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ในการทนไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเมื่อต้องการเลือกผิวสำหรับตัวเชื่อมแกนกลาง การทนไฟของตัวเชื่อมอาจจะมีความสำคัญน้อยลง หากใช้ผิว PEI ที่ชั้นนอกของแผงแซนด์วิช การเลือกตัวเชื่อมที่กันไฟได้ และเป็น OSU ก็ยิ่งสำคัญ ถ้าหากเลือกผิวที่ทนไฟได้น้อยกว่า

อีกอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการเลือกตัวเชื่อมที่ถดีนั่นคือ ความต้านทานในการเจาะของตัวเชื่อม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อแผงแซนด์วิชที่ใช้ในการทำพื้น อย่างไรก็ตาม มันสำคัญน้อยลงไปเมื่อนำไปใช้เป็นเพดาน หลังจากที่เลือกคุณสมบัติทางเคมีของตัวเชื่อมแล้ว จากนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อคือรูปของตัวเชื่อม การเลือกรูปแบบที่ดีมีผลต่อประสิทธิภาพด้วย

การเลือกใช้ปริมาณตัวเชื่อมที่เหมาะสมเมื่อเชื่อมกับแผงแซนด์วิชถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ การใช้ตัวเชื่อมที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้พันธะอ่อนแอลงได้เพราะมีคุณสมบัติในการยึดติดที่มากเกินไป และเมื่อทดสอบกับแผงแล้วยังล้มเหลวในการยึดติดอีกด้วย สำหรับความไวไฟของระบบ ความหนาของตัวเชื่อมเป็นสิ่งที่สำคัญ พันธะที่หนาสามารถถูกทำให้อ่อนลงได้ในช่วงที่มีการทดสอบความไวไฟ และอาจจะทำให้ระบบล้มเหลวได้ นอกเหนือไปจากนั้น พันธะที่หนาจะเป็นการเพิ่มสารอินทรีย์ให้กับเชื้อเพลงของระบบทั้งหมด

การเลือกระบบการรวมโพลิเมอร์ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลักเหล่านี้ ได้แก่ อุณหภูมิ การดูดซับเสียง ความชุ่ม/ชื้น การถ่ายเทความร้อน และข้อกำหนดในการปล่อยก๊าซ เราสามารถเลือกซื้อผนัง sandwich panel ราคาถูกที่คุ้มค่า และมีความยืดหยุ่นในการออกแบบเพื่อใช้สำหรับงานที่หลากหลายได้

แหล่งที่มา
https://www.weiss-chemie.com/en/adhesives/applications/surface-bonding/
https://www.masterbond.com/techtips/adhesives-bonding-honeycomb-sandwich-panels
https://www.bostik-industrial.com/selecting-the-right-skin-to-core-adhesive-for-sandwich-panel-bonding/


04-czapanel_com_PPK__th-NICHA

More Blog & New

All right reserved ©2020 czapanel ​​

Design By

All right reserved ©2020 czapanel ​​

Design By

ติดต่อสอบถามคลิก!